کافه آرامش: چقدر شایسته ایم؟ - شبکه‌ما

این دومین قسمت از کافه آرامش است. امیدواریم که داستان هایی که برایتان تعریف می کنیم خوشتان آمده باشد.

کافه آرامش: چقدر شایسته ایم؟

توضیحات:

این دومین قسمت از کافه آرامش است. امیدواریم که داستان هایی که برایتان تعریف می کنیم خوشتان آمده باشد.

«پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرینی را به سمت تلفن هل داد. بروی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی. مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسید: «خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها ...»

با ما همراه باشید...

نخبه بمانید.