اینکودر افزایشی مدل E۲۰ شرکت اتونیکس Autonics - شبکه‌ما

تجهیزات کنترل حرکت و موقعیت: اینکودر، تاکوژنراتور ، استپ موتورسرو موتور DC/AC ، درایور سرو موتور ، کوپلینک .

اینکودر افزایشی مدل E۲۰ شرکت اتونیکس Autonics

دسته بندی ها:
توضیحات:

تجهیزات کنترل حرکت و موقعیت:

اینکودر، تاکوژنراتور ، استپ موتورسرو موتور DC/AC ، درایور سرو موتور ، کوپلینک .

ملزومات حرکت هوشمند:

سرعت سنج ، استپ موتور پنج فاز ،درایور و کنترلر حرکتی ، اینکودر چرخشی ، شمارنده و ...