تمپرچر کنترلر دما / حرارتTC4S شرکتAutonics آتونیکس - شبکه‌ما

انواع میتر تابلویی: آمپر متر، ولت متر، وات متر ، وارمتر ، گالوانومتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، مولتی فانکشن ، سنکرون چک و...

تمپرچر کنترلر دما / حرارتTC4S شرکتAutonics آتونیکس

دسته بندی ها:
توضیحات:

انواع میتر تابلویی:

آمپر متر، ولت متر، وات متر ، وارمتر ، گالوانومتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، مولتی فانکشن ، سنکرون چک و...

ملزومات پنل میتر :

ترنسدیوسر، ایزولاتور ، ترانس جریان AC ، شنت جریان DC