ساندرو استپ وی توسط پارس خودرو رونمایی شد - شبکه‌ما

مدل جدید ساندرو ۱۶شهریور توسط پارس خودرو رونمایی شد واول مهر وارد بازار میشود

ساندرو استپ وی توسط پارس خودرو رونمایی شد

توضیحات:
مدل جدید ساندرو ۱۶شهریور توسط پارس خودرو رونمایی شد واول مهر وارد بازار میشود