آموزش داربوکا ( تمپو ) قسمت سوم - شبکه‌ما

Darbuka Lesson 3 - left-hand roll

آموزش داربوکا ( تمپو ) قسمت سوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

Darbuka Lesson 3 - left-hand roll