قتل حاج عبدالله طلا فروش در جوانرود - شبکه‌ما

طلافروش مشهور در شهر جوانرود استان كرمانشاه توسط سارقين كه اوررا ربوده بودن بعد از يك هفته به قتل رسيده بوددرروستاي كچله اباددرميان مزارع جسد...

قتل حاج عبدالله طلا فروش در جوانرود

توضیحات:

طلافروش مشهور در شهر جوانرود استان كرمانشاه توسط سارقين كه اوررا ربوده بودن بعد از يك هفته به قتل رسيده بوددرروستاي كچله اباددرميان مزارع جسد وي را بيدا كردن سارقان 4نفربودن 1 زن و3 مرد انها همكنون دستگير شده وبه جرم خود اعتراف كرده اند