استانبول ترکیه - شبکه‌ما

استانبول ترکیه در دوره ای تحت تسلط رومی ها بود.

استانبول ترکیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

استانبول ترکیه در دوره ای تحت تسلط رومی ها بود. در این دوره رومی ها بر بیزانس مسلط گشتند و شهر خسارات فراوانی دید و رومیها پایتخت خود را به نیکومدیا (کوجاالی) منتقل نمودند و عده ای هم به استانبول ترکیه فعلی مهاجرت کردند.موقعیت آن طوری بود که امپراطور رم جدید را در محل بیزانتیوم به عنوان پایتخت امپراطوری روم شرقی بنا کند بعد از مرگ امپراطور این شهر قسطنطنیه نام گرفت و روم جدید به فراموشی سپرده شد.   

از زمانی که جمهوری ترکیه تشکیل شد، استانبول ترکیه پایتختی خود را از دست داد و آنکارا به عنوان پایتخت شناخته شد اما هنوز هم به عنوان قطب صنعتی و تجاری محوریت خود را حفظ کرده و بزرگترین شهر ترکیه میباشد.

بیشتر مردم در  استانبول ترکیه ، مسلمان و به طور خاصی اهل سنت هستند. 

ویدئوهای مرتبط:

هتل های استانبول

دیدنی های استانبول

جاهای دیدنی استانبول

دیدنیهای استانبول

مکان های دیدنی استانبول

استانبول ترکیه