اشنایی با دستور های MIROR , POLAR ,ARRAY در AUTOCAD - شبکه‌ما

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش اتوکد میخواهیم شما را چندی از دستور های اتوکد اشنا کنیم.

اشنایی با دستور های MIROR , POLAR ,ARRAY در AUTOCAD

توضیحات:

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش اتوکد میخواهیم شما را چندی از دستور های اتوکد اشنا کنیم.در این قسمت با دستور های میرور که همان دستور کپی کردن است منتها به صورت اینه ای و دستور شققشغ نیز دستور کپی کردن است به صورت زاویه دار.ابتدا دستور میرور را توضیح میدهیم.برای اجرای دستور میرور راه های مختلفی وجود دارد از جمله نوار کرکره ای مدیفای و نوار دستور و یا استفاده از ایکن مربوطه که در نوار ابزار اصلاح وجود دارد.س از اجرای این دستور ابتدا بایستی موضوع مورد نظر را انتخاب کنیم بعد از انجام این کار کافیست با فشردن کلید اسپیس و یا اینتر به ادامه کار بپردازیم در این مرحله بایستی یک خط با ابتدا و انتهای مشخص به عنوان محور تقارن معرفی کنیم بعد از انجام این کار با دوبار کلیک کردن بر روی صفحه ترسیمات تمامی اطلاعات لازم به برنامه داده شده است و برای انجام دستورات کافیست یکبار یکی از کلید های اینتر و یا اسپیس را فشار دهیم.