دستور های FILLET , ARRAY در AUTOCAD - شبکه‌ما

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش اتوکد میخواهیم شما را چندی از دستور های اتوکد اشنا کنیم.

دستور های FILLET , ARRAY در AUTOCAD

توضیحات:

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش اتوکد میخواهیم شما را چندی از دستور های اتوکد اشنا کنیم.در این قسمت شما با دستور های FILLET و CHAMFER اشنا خواهید شد.دستور فیللت دستوری است که با استفاده از ان میتوانیم شکستگی های موجود در ترسیمات را که دو خط به یکدیگر رسیده اند و متقاطع هستند را به حالت گرد دربیاوریم.برای اجرای این دستور روش های گوناگونی وجود دارد.یکی از این روش ها استفاده از منوی دستور و تایپ حروف FILLET  و یا مخفف ان که همان F میباشد است.روش دیگر استفاده از منوی کرکره ای مدیفای و انتخاب گزینه مورد نظر میباشد.یکی دیگر از روش ها که قابل ذکر است استفاده از منوی ابزار اصلاح میباشد که ایکن دستور مربوطه به صورت دو خط متقاطع با یک گردی کنج ان مشخص شده است.