چشم ها: پنجره هایی به سوی سلامتی - شبکه‌ما

احتمالا شما هم مشابه چنین جمله ای را شنیده باشید: چشم ها پنجره هایی به سوی روح هستند.

چشم ها: پنجره هایی به سوی سلامتی

دسته بندی ها:
توضیحات:
احتمالا شما هم مشابه چنین جمله ای را شنیده باشید: چشم ها پنجره هایی به سوی روح هستند. با دیدگاهی دیگر پزشکان پشم ها را پنجره ای به شوی بدن انسان می دانند. چشم ها پنجره هایی هستند که می توان نشانه هایی از بیماری های سیستماتیک بدن را در آن ها دید. برای مثال زمانی که درباره بیماری های قلبی تحقیق می کنیم، به صدای قلب گوش می کنیم، اما از طریق چشم ها و به کمک یک میکروسکوپ می توان به قلب نگاه کرد. در واقع می توانید به بافت های قلب نگاه کنید و همچنین می توانید رگ های خونی را ببینید. حتی اگر با دقت بیشتر نگاه کنید، می توانید حرکت گلبول های قرمز خون را نیز ببینید.