عکس سام درخشانی و همسرش - شبکه‌ما

عکس سام درخشانی و همسرش بعد از اینکه در اینستاگرام این هنرپیشه قرار گرفت خبر از ازدواج این هنرپیشه داد.

عکس سام درخشانی و همسرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

عکس سام درخشانی و همسرش بعد از اینکه در اینستاگرام این هنرپیشه قرار گرفت خبر از ازدواج این هنرپیشه داد.بعد از چند مدت عکس سام درخشانی و همسرش عسل امیرپور روی مجله زندگی ایده آل قرار گرفت و به گفته خود سام درخشانی این اولین و آخرین مصاحبه این دو باهم دریک مجله است.

سام درخشانی در پاسخ به سوال نحوه آشنایی به همسرش اینگونه جواب داد:

من و عسل یک دوست خانوادگی مشترک داشتیم که با دعوت شدن به میهمانی او با عسل آشنا شدم

سام درخشانی  متولد 1354 و همسرش متولد 1362 می باشد.چندی قبل از ازدواج  این دو عکس سام درخشانی و نرگس محمدی  انتشار پیدا کرده بود و با تیتر عکس سام درخشانی و همسرش  در رسانه مورد توجه قرار گرفت که هر دو این دونفر این خبر را تکذیب کردند.

ویدئو های مرتبط:

سام درخشانی

عکس سام درخشانی و همسرش

سام درخشانی و همسرش

سام درخشاني و همسرش

همسر سام درخشانی

سام درخشانی و نرگس محمدی