سام درخشاني و همسرش - شبکه‌ما

سام درخشاني و همسرش در مصاحبه خود به نکته جالبی اشاره کردند و آن هم این بود که آنها اول عقد کردند و بعد به...

سام درخشاني و همسرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

سام درخشاني و همسرش در مصاحبه خود به نکته جالبی اشاره کردند و آن هم این بود که آنها اول عقد کردند و بعد به ماه عسل رفتند و در آخر مراسم ازدواج گرفتند.سام درخشاني و همسرش عسل امیرپور یک مصاحبه زیبا و خواندنی در مجله زندگی ایده آل انجام داده اند که در آن از آشنایی خود،مراسم خواستگاری،... صحبت به میان آوردند.

در اینستاگرام سام درخشانی عکس جلد این مجله  که  تصویرسام درخشاني و همسرش بر روی آن بود قرار گرفت و سام درخشانی هوادارانش را به خریدن و خواندن این مصاحبه ترغیب کرد

ویدئو های مرتبط:

سام درخشانی

عکس سام درخشانی و همسرش

سام درخشانی و همسرش

سام درخشاني و همسرش

همسر سام درخشانی

سام درخشانی و نرگس محمدی