روضه - شبکه‌ما

روضه حسین وقتی خوانده می شود کسی نیست که بر او و مصائب وارد شده بر او و اهل بیتش گریه نکند.

روضه

دسته بندی ها:
توضیحات:

روضه حسین وقتی خوانده می شود کسی نیست که بر او و مصائب وارد شده بر او و اهل بیتش گریه نکند.مردم شیعه و سنت و مخصوصا مردم خوب کشورمان ایران روضه حسین را اجر می نهند و هرکسی سعی در این دارد در دستگاه امام حسین کمکی هرچند ناچیز انجام دهد.

 

مردم  به این اعتقاد دارند در روضه حسین خیر  و برکت و مشکل گشایی است و کسی نیست که به در خانه او برود و دست خالی برگردد.ما هم یکی از مراسم های پر خیر و برکت را برایشما قرار دادیم.

ویدئو های مرتبط:

نوحه

نوحه

 دانلود نوحه

مداحی جدید

دانلود مداحی

دانلود مداحی

دانلود مداحی

دانلود مداحی

دانلود مداحی

دانلود مداحی

مداحی

دانلود نوحه

ذاكر

مداحی جواد مقدم

محمود کریمی

روضه