بگو مگو در مجلس؛ ظریف از کوره در رفت - شبکه‌ما

طرح پرسش کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس با پاسخ تند و تیز ظریف همراه شد وی در بخشی از پاسخ...

بگو مگو در مجلس؛ ظریف از کوره در رفت

دسته بندی ها:
توضیحات:

طرح پرسش کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس با پاسخ تند و تیز ظریف همراه شد وی در بخشی از پاسخ خود خطاب به کریمی قدوسی گفت: چگونه به خود جرات می دهید در صحن مجلس خلاف بگویید؟ اجازه تهمت به سیاست خارجی ایران را به هیچ کسی نمی دهم. این بگو مگو در حالی پایان یافت که نمایندگان بعد از شنیدن این اظهارات سوال این نماینده مجلس را وارد ندانستند.