آیا تشعشعات خطر ناکند؟ - شبکه‌ما

زمانی که کلمه تشعشعات به گوشهایمان می رسد امکان دارد تصویر های انفجاری های بزرگ و جشن های ترسناکی در ذهنتان مداحی شود ولی این...

آیا تشعشعات خطر ناکند؟

توضیحات:

زمانی که کلمه تشعشعات به گوشهایمان می رسد امکان دارد تصویر های انفجاری های بزرگ و جشن های ترسناکی در ذهنتان مداحی شود ولی این همه داستان نیست تابش های رنگین کمان و همینطور عکس برداری های پزشکی با اشعه ایکس هم وجود دارند بنابراین تشعشعات در واقع به چه چیزی گفته می شود و باید چه خبر نگران تاثیرات آن در آینده باشیم خوب جواب سوالات شما فقط با درک یک نکته درباره تشکر ساعات شروع می شود و این کلمه بود و دیده بسیار علمی را برای ما توصیف خواهد کرد تابش های الکترونیک تابش های مغناطیسی در واقع همان انرژی خالصی هست که امواج الکتریکی را تعامل می کنند و تمامی مغناطیس ها را شامل می شود که در فضا با سرعت گرفتن نوسان این روزها به سمت انرژی آنها نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد ولی در واقع در پایین ترین بخش های طیفی امواج مادون قرمز و نور های نامرئی وجود دارند و در بالای آنها نیز اماده فرابنفش و اشعه ایکس های و اشعه گاما در آن قرار دارند جالب اینجا است که بدانید جامعه امروزی و مدرن ترین و اصولی ترین برپایه ارسال دریافت جاذبه های الکترومغناطیسی شکل می گیرد شاید برای شما سوال پیش میاد که در گوشی خود ایمیل را براد رادیویی اموازی دریافت نماییم که شامل یک عکس گرفته با اشعه ایکس است اما را نمایشگر نور مرئی را ‫ می تاباند از طرف های دیگر تابش هسته ای به اتم تعلق میگیرد در جایی که پروتونهای به علت مثبت متقابل یکدیگر را دفع خواهند کرد و اما پدیده ای به نام نیروهای هسته ای خیلی قوی برای غلبه بر این دافعه تلاش کرده و نیروهای هسته ای پایدار را در خود نگه می دارد هرچند برخی از این ترکیبات های پروتون و نوترون به نام و توپ خیلی نارینا پایدار باقی ما می مانند یا پرتوزا خواهند می شوند آنها به صورت کاملاً تصادفی انرژی را ازاد می کنند تا پایداری بیشتری داشته باشند که به نام تابش هسته ای است تابش های هسته ای از منابع طبیعی مانند عصر رادون توجه می آیند که گازی به ان بی ای انرژی هستند و از زمین بیرون می آیند ما همچنان سنگهای معدنی طبیعی را پالایش نمی کنیم تا به عنوان سوخت به کار ببریم هدا میوه موز نیز هابیت اندکی از ایزوتوپ های پتاسیم است بنابراین اگر در دنیا پر از تشعشعات هم زندگی کنیم چطور می توانیم از آثار های خطرناک آن فرار کنیم ولی برای شروع این کارها باید گفت تابش خطرناک هستند تابش ها زمانی خطرناک خواهند شد که الکترونهای اتم را بر اثر ضربات بسیار قوی به بیرون از ضعف پرتاب خواهد کن کنند اتفاقی که می تواند در این صحنه بیافتد ‫dna هم هست این پدیده تابش یومیه هم نام دارد