انواع و درمان زانو درد - شبکه‌ما

درمان زانو درد صحیح هر بیماری که لازمه آن تشخیص صحیح و دقیق علت و یا علل آن بیماری است که در مورد زانو درد هم...

انواع و درمان زانو درد

دسته بندی ها:
توضیحات:

درمان زانو درد صحیح هر بیماری که لازمه آن تشخیص صحیح و دقیق علت و یا علل آن بیماری است که در مورد زانو درد هم به همین نحو است .

پزشک معمولا در برخورد با بیمار با شرح حال و معایناتی که انجام می شود بر روی بیمار به تشخیص علت زانو درد نزدیک می شود و با معایناتی که انجام می شود بر روی بیمار به تشخیص علت زانو درد نزدیک می شود و با تصویر برداری و آزمایشاتی که در پی معاینات انجام می شود تشخیص صحیح و دقیق انجام می شود و آن زمان هست که روش درمان  زانو درد انجام می شود

درمان زانو درد

رئش های درمانی به طور خلاصه به روش های غیر جراحی و روش های جراحی محدود می شود که روش های غیر جراحی شامل تشخیص دارو ها . فیزوتراپی و استفاده از وسایل کمکی و انواع زانو بند است که در مواقعی که جراحی ضرورت داشته باشد هم پزشک و هم بیمار مایل به این هستند که روش های کم تهاجمی تر که در مورد مفاصل محیطی و من جمله مفصل زانو بیشتر روش های جراحی آرتروز کپی که با کمک لنز و دوربین و به طریق بسته انجام می شود معمول است و انجام می شود و در مواردی که بیماری پیشرفته تر است مثل فردی مبتلا به آرتروز پیشرفته عمل جراحی باز ناگزیر است و معمولا روش جراحی تعویض مفصل می باشد که برای بیمار انجام می شود

پس به طور خلاصه عرض شود که زانو درد ممکن است علت خیلی ساده ای داشته باشد و با یک درمان های خیلی راحت تری که نه برای بیمار سخت باشد و نه برای پزشک تشخیص و درمان زانو درد  انجام می شود ولی یک درصدی از بیماری ها و آسیب ها هستند که من جمله در آسیب های ورزشی و پارگی ربات ها و در مواقع آرتروز ناگیز به عمل جراحی هستیم