آموزش پختن شیرینی لطیفه - شبکه‌ما

موادلازم برای پختن شیرینی لطیفه :آرد یک پیمانه 135 گرم/شکر 50گرم +50گرم/تخم مرغ چهارعدد /وانیل مایع یک دوم قاشق چایخوری/بیکینگ پودریک دوم قاشق چایخوری /نمک...

آموزش پختن شیرینی لطیفه

توضیحات:

موادلازم برای پختن شیرینی لطیفه :آرد یک پیمانه 135 گرم/شکر 50گرم +50گرم/تخم مرغ چهارعدد /وانیل مایع یک دوم قاشق چایخوری/بیکینگ پودریک دوم قاشق چایخوری /نمک یک دوم قاشق چایخوری /پودرقندبه مقدارلازم/خامه فرم گرفته به مقدارلازم/پودرپسته برای تزیین

زرده وسفیده تخم مرغهارا جدامیکند.وبا 50گرم ازشکرهم میزند تا وقتی که رنگشان عوض بشود.وانیل مایع رابه مخلوط اضافه میکند. سفیده ها راهم میزند تا کف کنند کمی نمک اضافه میکند. 50گرم بعدی شکر را به سفیده ها اضافه میکند.وبهم میزندوقتی کشدارشدبازرده هامخلوط میکند.آردوبیکینگ پودرراداخل زرده هاالک میکند. وسفیده هارابه زرده ها اضافه میکند.بعدازاینکه اضافه کرد خیلی موادرابهم نمیزندتاپف شیرینی نخوابد.داخل سینی فرکاغذشیرینیپزی میگذارد.وازموادداخل قیف میگذارد.وموادرابوسیله قیف داخل سینی فر میریزد به شکل کلوچه .بعد پودرقندراروی شیرینیها الک میکند. پودرقندراروی شیرینیها الک میکندتا حالت ترک خورده باشند.سینی را ربع ساعت داخل فر 350 درجه فارنهایت که از قبل گرم کرده میگذاردتا شیرینیها بپزند.وقتی شیرینیها پختند میگذاردتاخنک بشوند.یک پیمانه خامه رابا دوقاشق غذاخوری شکر ویک دوم قاشق چایخوری وانیل رابا هم مخلوط کرده و بهم میزند.واین خامه راوسط شیرینیها میگذارد ورویشان را پودر پسته میپاشد.