جاهای دیدنی کوش آداسی - شبکه‌ما

یکی از جاهای دیدنی کوش آداسی معبد آرتمیس است. مردم این بنای زیبا و باشکوه دنیای باستان را بیشتر با نام معبد دیانا می شناسند.

جاهای دیدنی کوش آداسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از جاهای دیدنی کوش آداسی معبد آرتمیس است. مردم این بنای زیبا و باشکوه دنیای باستان را بیشتر با نام معبد دیانا می شناسند.این معبد به آرتمیس الهه یونانیِ،خواهردوقولوی آپولو اهدا شده است و یکی از مهم ترین جاهای دیدنی کوش آداسی است.این الهه در دوران یونان باستان به عنوان نماد باروری بود.آرتمیس یونانی اندکی با الهه اِفِسوسی فرق دارد.الهه افسوسی نماد باروری و یونانی اش الهه شکار بود.اعتقاد بر این است که پرستش الهه افسوسی چندین قرن قبل تراز الهه یونانی میباشد. در هر صورت این معبد در صدر جاهای دیدنی کوش آداسی قرار دارد. 

ویدئوهای مرتبط:

سفر کوش آداسی

جاهای دیدنی کوش آداسی

سفرنامه کوش آداسی

دیدنی های کوش آداسی

هتل کوش آداسی