کلیه و نحوه عملکرد آن - شبکه‌ما

[کلیه] کلیه ها در واقع قهوه ای رنگ هستند که در طرف ستون فقرات کمری قرار دارندکلیه راست پایین تر از کلیه چپ هست.

کلیه و نحوه عملکرد آن

دسته بندی ها:
توضیحات:کلیه
کلیه ها در واقع قهوه ای رنگ هستند که در طرف ستون فقرات کمری قرار دارندکلیه راست پایین تر از کلیه چپ هست.کلیه ها در بیرون از حفره صغاق هستند. و وزن هر کلیه 150 گرم و به اندازه یک مشت است.کلیه ها دارای فرورفتگی به اسم ناف است که از ورید کلیوی ان میگذرد.و ادرار را دفع میکند. کلیه از کپسول محافظت میکند
در صورت دو ناحیه عمده دیده میشود .که دارای قشری که از بیرون قرار دارد و قسمت که مربوط به ناحیه داخلی می باشد. قسمت مرکزی به بافت مخروطی شکلی به نام هرم های کلیه تقسیم شده است.قاعده هر هرم بر روی لبه های بین قشر و قسمت مرکزی آن قرار گرفته است و آن در پاپیلا قرار گرفته است که آن به درونی از فضاها مانند لنگه کلیه و  ... بر جسته شده است .لنگچه استطاله قیفی شکلی که در انتها بالای حالت گرفته است.لبه خارجی لنگچه به حفر های به نام کالیس های بزرگ تقسیم می شود که رو به پایین هستند و به کالیس های کوچک تری تقسیم میشوند.
کالیس های کوچک ادرار لوله های هر تعداد از پاپیا را بازگردانی میکندد. کالیس ها. لنگچه و حالت،ادرار لوله های هر پاپیا را به سمت مثانه باید ببرند و آنها ها در زمان خوب دفع و در آنجا ذخیره میشوند.
یکی از اصلی ترین وظایف کلیه ها بیرون راندن مواد زاید تولید شده که بر اثر متابولیسم و یا خورده شده می باشد . کنترل حجم و ترکیب هایی از مایع ها در بدن نیز کاربرد کلیه ها می باشد. قسمت هایی عمده از حفظ تعادل بین میزان دریافت و میزان دفع در مرد آب ها معمولا همه ی الکترولیت های بدن را بر عهده کلیه ها قرار میگیرد.
کلیه ها مهم ترین از وظایف خود را با تصفیه پلاسما و برداشت از مواد فیلتر. بسته به نیاز های بدن را انجام میدهند