شمر خوانی که هنگام تعزیه خوانی جان خود رو از دست داد - شبکه‌ما

در این ویدیو مشاهده میکنید که در کمال ناباوری کسی که در مراسم تعزیه مشغول به اجرای نقش شمر هست حالش بد میشه و ...

شمر خوانی که هنگام تعزیه خوانی جان خود رو از دست داد

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو مشاهده میکنید که در کمال ناباوری کسی که در مراسم تعزیه مشغول به اجرای نقش شمر هست حالش بد میشه و ...