بوستان آب و آتش تهران - شبکه‌ما

بوستان حضرت ابراهیم علیه السلام (آب و آتش) با مساحتی در حدود ۲۴۰۰۰ مترمربع در شمال مجموعه تفریجی اراضی عباس آباد واقع شده است.

بوستان آب و آتش تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

بوستان حضرت ابراهیم علیه السلام (آب و آتش) با مساحتی در حدود ۲۴۰۰۰ مترمربع در شمال مجموعه تفریجی اراضی عباس آباد واقع شده است. این بوستان دارای چهار برج آتش است ، که هجمه هایی ازآتش را تا ارتفاع ۸-۶ متر شعله ور می سازد و آب جاری که از آن به بیرون می آید را تا ارتفاع ۱۰ متر، که با موزیکال همراه است به هوا پرتاب می کند. بوستان آب و آتش را بیشتر بشناسید: http://www.egardesh.com/Attractions/view/1241