طرزپختن کیک شکلاتی - شبکه‌ما

موادلازم برای کیک شکلاتی :شکلات شیرین سمایل سویت 38 گرم /قهوه داغ یک دوم پیمانه/شکر یک پیمانه 200گرم/آردسه چهارم پیمانه +یک قاشق غذاخوری 105گرم/پودرکاکائوی تلخ...

طرزپختن کیک شکلاتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

موادلازم برای کیک شکلاتی :شکلات شیرین سمایل سویت 38 گرم /قهوه داغ یک دوم پیمانه/شکر یک پیمانه 200گرم/آردسه چهارم پیمانه +یک قاشق غذاخوری 105گرم/پودرکاکائوی تلخ یک دوم پیمانه 64گرم/جوش شیرین نصف قاشق چایخوری /بیکینگ پودریک چهارم قاشق چایخوری /تخم مرغ  یک عدد/روغن کنولا یک چهارم پیمانه/ماست نصف پیمانه /وانیل مایع یک قاشق چایخوری/موادلازم برای گاناژ:شکلات تخته ای 57گرم/خامه یک چهارم پیمانه /کره یک قاشق غذاخوری 14گرم

شکلات را قاچ میکندقهوه بایستی درحال جوش باشد ازنسکافه هم میشود استفاده کرد .که اگرازنسکافه استفاده کرد پودرش را داخل شکلات میریزد وآب جوش رارویش میریزدوبهم میزندتاحل بشود.ومیگذاردتاخنک بشوند.تا خنک بشوند دراین مدت همه موادخشک مثل آرد شکرپودرکاکائوبیکینگ پودرجوش شیرین نمک رامخلوط میکندوازالک رد میکند.تخم مرغ راباهمزن بهم میزندهمزن برقی الزامی نیست.روغن رامیریزد سپس ماست رامیریزد.وانیل رامیریزد.سپس شکلاتی که آماده کرده بودرا اضافه میکند.همه موادخشک راهم به موادمایع اضافه میکند.وباسرعت  کم همزن بهم میزند.تاموادباهم مخلوط بشوند.باقاشق یالیسک هم میشودموادراباهم مخلوط بکند.موادرادرقالب کیک میریزد میگذارد درفر بادمای 150درجه سانتیگرادیا300درجه فارنهایت 60دقیقه بپزند.بهتراست باخلال کیک راتست بکند.یعنی خلال رادرکیک فروکنداگرتمیزبیرون آمدکیک پخته است.این کیک بایستی کمی ترباشدپس زیاددرفرنماند.میگذاردکیک درقالب خنک بشودوسپس کیک رابرمیدارد.گاناژ:برای روی کیک ازخامه فرم گرفته هم میشوداستفاده کرد.خامه درحال جوش رابه شکلات اضافه میکند.میگذاردچندثانیه بماند.وبه آرامی بهم میزند.کره رااضافه میکند بهم میزند تابا شکلات مخلوط بشود.کیک راروی شبکه فلزی وسینی فرمیگذارد. که اضافه های گاناژ روی سینی بریزد.گاناژراروی کیک میریزدوباکاردک یا چاقوگاناژراپخش میکند.اگرخواست رویش رابیشترتزیین میکند.