ترانه حیوانات - شبکه‌ما

ویدیوی بسیار دیدنی از حیواناتی که آهنگ می خوانند. این ویدیو را رضا فرازمند که موسس و صاحب Poorly Drawn Lines است، تهیه کرده است.

ترانه حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:
ویدیوی بسیار دیدنی از حیواناتی که آهنگ می خوانند. این ویدیو را رضا فرازمند که موسس و صاحب Poorly Drawn Lines است، تهیه کرده است. رضا فرازمند نقاشی های کمیک می کشد و کمیک های او از شهرت جهانی برخوردارند. شما می توانید کمیک ها و ویدیوهای او را در وبسایت زیر مشاهده کنید: http://poorlydrawnlines.com/