روبات چیتا - شبکه‌ما

  روبات شبیه سازی شده از چیتا که قابلیت تشخیص پرش از موانع را نیز دارد

روبات چیتا

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

روبات شبیه سازی شده از چیتا که قابلیت تشخیص پرش از موانع را نیز دارد