عشق به پیاده روی اربعین - شبکه‌ما

اربعین .پیشنهاد می شود قبل از خواندن متن این کلیپ بسیار زیبا را ببینید.

عشق به پیاده روی اربعین

دسته بندی ها:
توضیحات:

اربعین .پیشنهاد می شود قبل از خواندن متن این کلیپ بسیار زیبا را ببینید. که کسانی هستند که اشتیاق عجیبی به اربعین امام حسین دارند و این عشق در اعماق دلشان نفوذ کرده است.بله این است نتیجه عشق به امام حسین آن هم امامی که این قدر مردم به او اشتیاق دارند. اگر اربعین داراى چنين ويژگي های مثبتی است پس چرا احترام نکنیم؟ چرا افرادی بی ایمان مدام  ديگران از همه كارهايشان تفتيش می کنند و مانع رفتن اربعین می شوند!؟ و مدام انقاد و ایراد  الکی از اربعین حسینی می کنند به هر حال شرائط و شيوه‏هاى مهم و دقيق انتقاد را بايد همگان بخاطر بسپاريم تا اينكه بتوانيم از اين قانون ارزش ‏آفرين در جهت رشد و كمال خود و ديگران استفاده كنيم و هرگز آن را وسيله‏اى براى خاموش ساختن خشم و عصبانيت خويش قرا ندهيم به اميد آنكه همگان با مهر و محبت و دلسوزيها صحنه زندگى را با انتقادهاى سازنده اداره كرده و جامعه انسانى و اسلامى را به سوى رشد و كمال رهنمون باشيم. ‏انسان اين موجود با شعور هميشه در مسير رشد و كمال و رسيدن به آسايش و آرامش و كاستن از خطا و اشتباه و دورى از عيب و نقص به وسيله‏اى بنام انتقاد نيازمند است.بعبارت روشن تنها راه در پيش روى انسان در جهت نيل به رشد و كمال شكل‏گيرى انتقاد در تمام مسائل زندگى اوست بخاطر اينكه وضعيت وى چنانچه در قرآن و احاديث آمده

اربعین

يك حالت خاصى را نشان مى‏دهد و او به يك كودك خردسالى مى‏ماند كه در تمام كارهايش بايد مورد نقد و انتقاد والدينش واقع شود تا به تدريج در مسير رشد و كمال عقلانى قرار گيرد، و از عيب و نقص و يا خطا و اشتباهاتش كاسته شود.و اين واقعيت در مورد انسان از ناحيه خالق متعال مطرح مى‏شود و چه كسى بهتر از خداوند متعال مى‏تواند در ارتباط با اين موضوع اظهار نظر كند وقتى كه احكام الهى در قرآن و احاديث از وضعيت وى گزارش مى‏دهد هيچ ترديدى براى كسى باقى نمى‏ماند كه انسان با كمبود علم و آگاهى و ضعف و ناتوانيهاى عقلى روبروست و هرگز نمى‏تواند ازمحاصره آنها خلاص شود مگر اينكه با روى آوردن به دستورات الهى و قبول واقعيات خود در جهت شكل‏گيرى نقد و بررسيها بتواند آمار عيب و نقص و خطاهايش بكاهد