جاهای دیدنی آنکارا - شبکه‌ما

جاهای دیدنی آنکارا بسیار زیاد است. این شهر پر از موزه است.

جاهای دیدنی آنکارا

دسته بندی ها:
توضیحات:

جاهای دیدنی آنکارا بسیار زیاد است. این شهر پر از موزه است. موزه هوانوردی، موزه نقاشی، مردم شناسی، موزه فرهنگ و بسیاری از اماکن فرهنگی مانند این باعث جذابیت جاهای دیدنی آنکارا می شوند. مراکز خرید بیشمار این شهر که برندهای مختلف را در خود جای داده اند، نیز بسیارند. مراکز تجاری که در بخشی از هر کدام به بخش های تفریحی اختصاص یافته است. باید اشاره کرد که اگر چه برخی از جاهای دیدنی آنکارا در خارج شهر قرار گرفته است، همیشه وسایل حمل و نقل عمومی برای دستیابی به آنها فراهم است. 

ویدئوهای مرتبط:

سفر آنکارا

سفرنامه آنکارا

دیدنی های آنکارا

جاهای دیدنی آنکارا

هتل های آنکارا