احترام به پدر و مادر - شبکه‌ما

  احترام به پدر و مادر   یک داستان در مورد احترام پدر و مادر در زیر در مورد ان گفته شده است: ویس القرنی مردی یمنی بود.

احترام به پدر و مادر

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

احترام به پدر و مادر

 

یک داستان در مورد احترام پدر و مادر در زیر در مورد ان گفته شده است:

ویس القرنی مردی یمنی بود. رحمت خداوند بزرگ بر او باد او در زمان پیامبر (ص) بود اما مادری داشت که به خاطر خدمت کردن به او نمی توانست به مکه و مدینه بیاید به خدمت رسول الله (ص) جز صحابه نشد صحابه اون کسی است که پیغمبر خدا رو می بیند و به ایمان می اورد اون منزلت بزرگ رو بدست نیاورد به خاطر چی؟ به خاطر این که مادرش رو جا نگذارد و احترامش کند رسول الله (ص) به عمر بن خطاب (ع) فرمود: این هم از دلایل نبوت رسول الله است می فرماید: ای عمر اشاره به مسلمان شدن مردم در اینده مردم یمن بسیار زیاد به پیش شما میان سوال کن مردی اسمش اویس پسر عامر قرنی است اهل قرن از مراد منطقه ای است سوال کن اگر پیدایش کردی در میان مردم از او بخواه که برایت درخواست بخشش کند از خداوند چه کسی؟ عمر؟ ان عمری که اگر در راهی برود شیطان از راه دیگر میرود ان عمری که خلیفه دوم مسلمانان است

احترام

ان عمری که وزیر رسول الله (ص) پیامبر خدا به عمر می فرماید: اگر ان مرد رو پیدا کردی از میان عامه مسلمانان از اون درخواست کن برای تو دعای استغفار کند بگو تا برای تو دعا کند چون زنده است و نمرده چون که از مرده خواستن کفره اگر پیدایش کردی بهش بگو که برای تو دعای خیر کند دعایش قبول است

لو اقسم علی الله لابره رسول الله (ص) می فرماید: اویس اگر بیاد و قسم به خدا بخورد بگوید خدایا این کار رو برایم انج به الله خداوند انجامش می دهد سبحان الله لو اقسم علی الله لابره مردی به خداوند بگوید این کار رو برام انجام بده و خداوند

 

ویدیو احترام به پدر و مادر را مشاهده کنید