در جیبتان فندک نگذارید! - شبکه‌ما

انفجار یک فندک الکترونیکی در جیب یک صاحب رستوران باعث شد سوختگی های شدیدی در بدن او ایجاد شود.

در جیبتان فندک نگذارید!

دسته بندی ها:
توضیحات:

انفجار یک فندک الکترونیکی در جیب یک صاحب رستوران باعث شد سوختگی های شدیدی در بدن او ایجاد شود.