زنای ذهنی و فروپاشی خانواده - شبکه‌ما

در معصیت های ذهنی پیچیده ترینش _زنای ذهنی_ است که ویروس عجیبی است و گاهی تا جایی پیش میرود که بنیان خانواده را از هم...

زنای ذهنی و فروپاشی خانواده

دسته بندی ها:
توضیحات:

در معصیت های ذهنی پیچیده ترینش زنای ذهنی است که ویروس عجیبی است و گاهی تا جایی پیش میرود که بنیان خانواده را از هم میپاشد و آرامش را از فرد سلب میکند. زنای ذهنی بیماری خاموشی است که گریبان آدمی را میگیرد  و نابودی زندگی اش منجر میشود.

زنای ذهنی، تصور و فکر کردن به امور جنسی و رابطه جنسی با نامحرم است. به لحاظ شرعی خود فکر گناه در امور جنسی به خصوص اگر غیر اختیاری باشد گناه نیست. ولی انسان باید از مقدماتی که باعث این افکار می شود پرهیز کند و در صورت اختیاری بودن چنانچه آثار بیرونی داشته باشد و موجب تحریکات جنسی شود این امور گناه است. فکر و اندیشه گناه، پاکی  صفای قلب را از بین می برد و انسان را به ارتکاب آن وا می دارد.

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: کسی که در مورد گناه زیاد فکر کند، گناه او را به سوی خود میکشد.

 

حضرت عیسی به پیروان خود فرموود:موسی بن عمران به شما دستور داد زنا نکنید اما من به شما سفارش میکنم فکر زنا هم نکنید زیرا کسی که به زنا بیندیشد مانند کسی است که در اتاق زیبا و رنگ آمیزی شدهای، آتش روشن کند. در این صورت هر چند ممکن است خانه در آتش نسوزد؛ لکن دست کم دود آن را سیاه و خراب می کند. در هر صورت فکر گناه، گناه نیست تا وقتی که انسان خود را به گناه آلوده نکند، حتی اگر مقدمات آن را فراهم کرده باشد گناهی در نامه او ثبت نمی شد. اما فکر و اندیشه گناه پاکی و صفای قلب را از بین نمی برد و انسان را به ارتکاب آن وا می دارد.

آنچه که از دست انسان بر می آید جلو گیری از طغیان و کنترول خود است که بدین منظور باید ایمان خود را افزایش دهد.

برای دریاف کلیپ ها در تلگرام اینجا کلیک کنید و به کانال ما بپوندید