پیرمرد 100 ساله در پیاده روی اربعین - شبکه‌ما

بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا  بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا.

پیرمرد 100 ساله در پیاده روی اربعین

دسته بندی ها:
توضیحات:

بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا  بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا.

مرغ دل پر می زند پیوسته سوی کربلا

گشته ذکر صبح و شامم گفتگوی کربلا

پیش تر از آنکه مادر شیر نوشاند مرا

جام اشگ و خون گرفتم از سبوی کربلا

با وجود نهر جاریِ فرات و علقمه

خون ثارالله شد آب وضوی کربلا

اشگ چشم زینب و خون حسین بن علی

گشته تا صبح قیامت آبروی کربلا

گه کشد در قتلگه گاهی به سوی علقمه

گه برد هوش از سرم نام نکوی کربلا

کعبه و سعی و صفا و مروه ی من کربلاست

هر کجا باشم دلم باشد به سوی کربلا

در صف محشر که سر می آورم بیرون زخاک

می کند چشمم به هر سو جستجوی کربلا

«بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا»

«در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا»

پیرمرد 100 ساله در پیاده روی اربعین شرکت کرده و برای پا بوسی امام حسین (ع) عازم کربلا شده . لبیک یا حسین(ع)