راه شاد شدن - شبکه‌ما

پیشنهاد می کنم این کلیپ را حتما ببینید تا راه شاد شدن را بدانید .

راه شاد شدن

دسته بندی ها:
توضیحات:

پیشنهاد می کنم این کلیپ را حتما ببینید تا راه شاد شدن را بدانید .ایا می دانستید اسلام دین شادی هم است  آیا شاد بودن به نوع دوستى هم مرتبط است؟ آیا می دانستید شادی به چه چیزهای میسر می شود؟. وضعيت امروز مسلمانان در ارتباط با اين موضوع خيلى ناگوار و غيرقابل تحمل گرديده است تا جائى كه هيچكس نمى‏تواند از اين دستور و قانون حيات‏بخش دينى شاد استفاده نمايد و از طريق شاد بودن  زمينه اصلاح را در ميان خود و ديگران فراهم سازد.و اگر از علت آن سوال شود كه چرا مسلمانان قادر به انجام چنين قانونى مهم و پرثمر نمى‏باشند؟ بايد گفت: مهمترين علت‏ها عبارتند:1- كمبود محبت‏هاى قلبى بدبينى و وءتفاهمات.2- عدم آگاهى از فوائد و حقيقت انتقاد.

شاد

3- اختصاص يافتن آن به گروهى از مردم.نكته اول:وقتى كه قرآن برادرى را در شعاع ايمان بخداى متعال بصورت يك واقعيت غيرقابل انكار مطرح مى‏سازد بخاطر اينكه مؤمنين از خاصيت ايمان اطلاع حاصل كنند چه اگر بطور واقعى در زير چتر ايمان قرار گرفته باشند بايد از عمده آثارش‏برخوردار شوند و آن پيدا شدن محبت‏هاى قلبى در ميان مؤمنين است و هر مؤمنى بدون شك بديگر مؤمنان قلبى پر از محبت و علاقمندى و نيت خيرخواهانه خواهد داشت و لذا با مسئله كمبود محبت و سوءتفاهم و عدم تحمل در مقابل پند و اندرز يا انتقادهايشان مواجه نخواهد بود و اين سخن الهى در واقع تصوير كامل وضعيت درونى و ظاهرى اهل ايمان را به نمايش مى‏گذارد كه افراد با ايمان چنين خصوصياتى دارند و با داشتن محبت‏هاى قلبى به يكديگر وارد اصلاحات مى‏شوند و در آيه بعدى با صراحت به صفاى قلب مؤمنان اشاره مى‏كند كه آنان هرگز نسبت به ديگر مؤمنين كينه و عداوت در دل ندارند