دستوری برای داشتن دلی نرم و آرام - شبکه‌ما

نرم .پیشنهاد می کنیم اول این کلیپ زیبا و اثر گذار را حتما ببینید.

دستوری برای داشتن دلی نرم و آرام

دسته بندی ها:
توضیحات:

نرم .پیشنهاد می کنیم اول این کلیپ زیبا و اثر گذار را حتما ببینید. در آیات قرآن  بصورت تقاضا از انسانها باايمان مطرح می کند که با زبان نرم و آرام با هم سخن گویند و در مقام عمل به وضعيت پاك و مطهر درونی خود توجه کنند كه در دلهاى مؤمنين هيچ وقت تندی پيدا نمى‏شود.بنابراين اگر از كانال ايمان به خداى متعال زندگى شروع شود و همگان در شعاع نور آن قلبهاى خودشان را از تمام وابستگى‏هاى مادى و دنيوى آزاد كنند و به ارزشهاى معنوى كه با گوهر وجودى و راز آفرينش خويش هم‏خوانى و هم‏رنگى دارد وابسته شوند هرگز به كينه و عداوت و خصومتها روى نمى‏آورند و روابط مسالمت‏آميز را كه مورد نياز عموم انسانهاست پايه گذارى مى‏كنند دل خود را نسبت به مردم نرم و با انصاف بپوشانند و به آنها مهربان باشند و با آنان مداراكن و نسبت به آنان حيوان درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت بدانى چون آنها دو صنف‏اند يا برادر دينى تو هستند يا همانند تو يك انسان مى‏باشند.با اين سخن و نظائر آن نقش دين در سعادت و موفقيت جامعه به خوبى هويدا مى‏شود به خاطر اينكه دين از طريق برنامه‏هائى كه دارد ايمان و دل نرم را در كشور وجود انسان ايجاد مى‏كند و همه قلبها را به يك جريان متصل مى‏سازد مانند جريان الكتريسيته‏اى كه روشنائى ميليونها لامپ و كارهاى برقى را به عهده گرفته و بر تمام آنها به اندازه ظرفيتى كه دارند انرزى مى‏دهد.هنگامى كه قلبها به روشنائى ايمان به خداى متعال مزين شده يك ارتباط حقيقى در ميانشان پديد مى‏آيد كه در لسان آيات و احاديث تحت عنوان برادر مطرح گرديده است

نرم

در اين صورت زندگى جامعه مردم در شعاع نور ايمان به يك اجتماع خانوادگى تبديل مى‏شود كه سرنوشت همه آنها به هم پيوند مى‏خورند. و لذا هر كسى مى‏خواهد بنوعى در موفقيت و سعادت اعضا خانواده سهيم باشد چون از صميم دل به اين مسئله عشق وو علاقمندى نشان مى‏دهد وقتى كه اين حقيقت در ميان جامعه انسانى شكل گرفت كه هر مسلمانى نسبت به ديگران قلبى پر از مهر و محبت و علاقمندى دارد