اظهار نظر عجیب هانیه توسلی درباره دماغش - شبکه‌ما

هانیه توسلی. پیشناد می شود این کلیپ را ببیند که این فرد چه اظهار عجیبی درباره دماغ خود دارد.

اظهار نظر عجیب هانیه توسلی درباره دماغش

دسته بندی ها:
توضیحات:

هانیه توسلی. پیشناد می شود این کلیپ را ببیند که این فرد چه اظهار عجیبی درباره دماغ خود دارد.قضاوت با خودتان آیا این اظهار نظر درست است یا نه؟ خودتان بهتر تصمیم می گیرید. ایا ما حق داریم این گونه در مورد نعمت های خدادادی قضاوت کنیم؟ آیا ما حق داریم بگوییم که چرا خدا من را این طوی خلق کرده است.. هانیه توسلی و امثال او باید شکر نعمت خدا کنند و به نعمت های خدا راضی باشند ايجاد محبت در قلبها از عهده انسانها خارج است چون محيط قلب يك جايگاه خاصى است و راه ورودش بر آنان مسدود است مگر اينكه از شيوه‏هاى معين استفاده شود. هانیه توسلی نمی تواند خود را به زور وارد قلب ها کند مثال:اگر كسى بخواهد از راه تلويزيون در تمام خانواده‏ها ديده شود و سخنان مخصوص خود را به گوش همگان برساند بايد از طريق قوانين صدا و سيما وارد شود و اگر چنين موردى را بپذيرد بدون ترديد آرزويش عملى خواهد شد و از اين راه مى‏تواند در همه خانواده‏ها مشاهده شود ولى هرگز بدون هماهنگى با آنان چنين خواسته‏اى عملى نخواهد شدو در مورد ايجاد محبت براى خود در قلبهاى ديگران هم ما نمى‏توانيم از شيوه‏هائى كه خودمان پياده مى‏كنيم محبوبيت خاصى را در قلبها پيدا نمائيم آیا هانیه توسلی میخواهد با بد حجابی و ...خود را در قلب ها جای دهد؟

هانیه توسلی

بلكه بايد قلب خود را با خداى متعال هماهنگ كنيم تا اينكه از بركاتش برخوردار شويم و براى‏اثبات آن دو دليل وجود دارد:1- قرآن و احاديث.2- سيره گذشتگان. در قرآن واحاديث تصريح شده كه محبوبيت يافتن براى انسان نمى‏تواند به اتكا برنامه‏هايش شكل گيرد چون او هرگز قادر به تحقق آن نخواهد بود بلكه فقط از راه ايمان و اعمال شايسته و خداپسندانه مى‏تواند بدلها نفوذ كند و محبوب دلها شود و در چنين شرائط نقش عمده خداى متعال بخوبى روشن مى‏گردد چون محبت و محبوبيت را تنها او قادر است در قلبها ايجاد كند پس بايد براى رسيدن به اين هدف و يا آرزوى مهم اين مسئله ايمان را در كشور وجود حل كرد تا جاذبه‏هاى شيرينش با عنايتهاى پروردگار متعال محسوس و مشاهده گردد و در پذيرش و ثمر بخشى انتقادها نقش كليدى را ايفا نمايد.