چگونه نفس را از گناه تنبیه کنید؟ - شبکه‌ما

نفس. پیشنهاد می شود این کلیپ زیر را درباره چگونه نفس را تنبیه کنیم از گناهان، از دست ندهید.

چگونه نفس را از گناه تنبیه کنید؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

نفس. پیشنهاد می شود این کلیپ زیر را درباره چگونه نفس را تنبیه کنیم از گناهان، از دست ندهید.مسئله خطا و اشتباه و يا وجود عيب و نقص انسانها را در محاصره خود دارند و هيچ فردى نمى‏تواند مدعى شود كه من اصلا  و بی عیب هستم و نفس من  ازگناه ها مبرا هست چون اين واقعيت را يا بايد خود انسان تشخيص دهد و يا اينكه تشخيص ديگران را پذيرا باشد چون جامعه همانند آئينه بزرگ در پيش روى همگان است و معايب و نقائص و يا خطاها را بطور روشن بيان مى‏كند.نفس هم احتمال خطا دارد انتقاد همان كارى است كه انسان در هنگام نگاه به آئينه مى‏فهمد و درك مى‏كند و هيچ‏كس با هر عنوانى كه دارد قادر نيست نقد آئينه را توجيه كرده و انسان را از عيب و نقص‏هاى موجودش مبرا سازد. بنابراين احساس ناراحتى از انتقاد و يا مخفى ساختن خويش تحت عنوانهاى خاص از عدم آگاهى سرچشمه مى‏گيرد و همواره او را با شكست مواجه مى‏سازد چون تنها راه براى نجات از محاصره عيب و نقص و تحقق رشد و كمال پذيرفتن انتقاد است. و اگر به رشد و كمال در تمام زمينه‏ها خصوصا در علم و دانش در طول تاريخ زندگى نسل بشر مطالعه شود بدون ترديد به جز نقد و بررسيها و قبول واقعيات عامل ديگرى به چشم نمى‏خورد اگر در همه انسانها اين آگاهى و معرفت از حقيقت انتقاد ايجاد شود كه انتقاد به معناى تشخيص عيب و نقص‏ها و نشان دادن راه درمان است در اين حال‏ ضمن اينكه احساس ناراحتى نخواهد شد بلكه با علاقمندى به استقبالشان رفته و از منتقدان تقدير و تشكر مى‏شود چون آنها مانند يك نگهبان و مراقب پيوسته به نجات وى تلاش مى‏كنند و براى اشخاص آگاه و بيدار تفاوتى نمى‏كند كه منتقد چه كسى هست؟ چون با تذكر خطاهاي نفس به وى محبت نموده

نفس

و او را از خسارتهاى مادى و معنوى كه در بعضى موارد غير قابل جبران است نجات مى‏دهد اگر چه در ظاهر و يا باطن با وى دشمنى و خصومت داشته و هدفى جز تخريب او ندارد به هر حال انسان آگاه از اين موقعيت بخوبى استفاده مى‏كند