ساقی حقیقی از نظر حافظ کیست - شبکه‌ما

پیشنهاد می کنم این کلیپ اثر گذار را که درباره عارف حقیقی از نظر حافظ کیست، حتما ببینید.

ساقی حقیقی از نظر حافظ کیست

دسته بندی ها:
توضیحات:

پیشنهاد می کنم این کلیپ اثر گذار را که درباره عارف حقیقی از نظر حافظ کیست، حتما ببینید.احساس تلخى و ناراحتى از غیر عارف هم در نزد عقلا و انسانهاى آگاه و روشن خوب است  به دليل اينكه اگر اين معايب و خطاها واقعيت دارند از زبان هر كسى كه مطرح شود بايد بفكر اصلاح آنها شد این است عرفان حافظ.اما  و ام اگر چنين چيزهائى وجود نداشته و شما از آنها مبرا هستيد پس چرا بايد به صرف گفتن چيزى خود را ناراحت نمائيد؟به هر حال رشد و آگاهى در همگان به اين سطح نمى‏رسد كه بتوتند اعتراض و سخنان دشمنان را بخوبى تحليل كنند و لذا احساس تلخى و ناراحتى را در اين گونه موارد كه طرف دشمن من باشد مى‏توان توجيه كرد.اما اگر انتقاد كنندگان يكى از اعضاى خانواده باشد مانند پدر، مادر، برادر، خواهر، وو ....، يا در ميان زن و شوهر و يا بين قوم و خويشان خيلى نزديك يا دوستان خيلى صميمى كه سالهاست با هم دست رفاقت داده و صداقت خود را نسبت به يكديگر اثبات‏نموده‏اند پس چرا تلخى و ناراحتى انتقاد باز هم به شدت وجود دارد؟ حافظ کسی بود که از انتقاد استقبال می کرد.آيا مردم نمى‏دانند همانند شاخه‏هاى يك درخت به هم متصل هستند و سرنوشت واحدى دارند؟ مگر امكان دارد كه والدين نسبت به فرزندانشان و يا فرزندان نسبت به آنها به يكديگر چنين هدف سوئى داشته باشند؟ اما حافظ تمام این نکات را می دانست و نسبت به خانواده و....هدفی خیر داشت پس اگر در انتقادهاى خانوادگى چنين نيت سوئى بوده باشد چگونه قابل توجيه است

حافظ

چون برخلاف طبيعت وجودى يك خانواده است كه اعضاى آن بنا بود ى هم تلاش كند زيرا كه هر كدام با عنوانهاى مانند پدر و مادر، پسر و دختر، خواهر و برادر، وو .... بهم متصل‏اند؟در مقام دقت و تحقيق روشن مى‏گردد انسانهاى جاهل و نادان در هر شرائطى كه باشند از انتقاد وحشت داشته و احساس ناراحتى مى‏كنند