هنر گوش دادن .کلیپ تاثیر گذار - شبکه‌ما

گوش. پیشنهاد می شود این کلیپ جالب را حتما ببینید.

هنر گوش دادن .کلیپ تاثیر گذار

دسته بندی ها:
توضیحات:

گوش. پیشنهاد می شود این کلیپ جالب را حتما ببینید.شخص نادان بر و کسی که به انواع سخنان گوش می دهد منتقدين خويش بدين مى‏شوند چون در تخيل آنان هر انتقادى مانند يك گلوله شخصيت پندارى و توهمى‏شان را هدف گرفته و آن را از بين مى‏برد و در نظر او گلوله كارش همان تخريب و نابودى است فرق نمى‏كند اينكه آت را اعضاى خانواده شليك كنند يا دشمنانشان چون خاصيت يكى است با اين ديدگاه غلط و نادرستی که در گوش او کرده اند هيچ فردى نمى‏تواند در دلها جايگاه پيدا كند تا نسبت به نقدهايش استقبال معقولى صورت پذيرد چنانچه قبلا گفته شد كه وجود محبت و علاقه‏هاى قلبى بين منتقدين از مهمترين عوامل پذيرش انتقادهايشان است و چون در روابط خانوادگى محبتهاى عميق‏ترى نسبت به يكديگر بر طبق نظام آفرينش آنها وجود دارد و لذا هيچ مانعى در مقابل نقدهايشان قابل تصوير نمى‏باشد پدر و مادر در انتقادهايشان از فرزندان هرگز بدى و نابودى آنها را در نظر نمى‏توانند داشته‏ باشند بخاطر اينكه هيچ عاقلى نمى‏تواند بعضى از اعضاى بدن خوداز جمله گوش خويش را آتش بزند و نابودش كند نونهلان پاره وجود والدين‏هستند و خوشبختى و موفقيت آنها در همه زمينه‏ها نهايت آرزو و علاقمندى پدران و مادران است ولى چرا در دل فرزندان و يا اشخاص ديگر انتقاد معناى تخريب و نابودى به خود گرفته و هركسى نسبت به آن اظهار ناراحتى مى‏كند؟ چرا به هر سخن گوش می دهد پاسخ اينگونه سوالات از برخورد نادرست همگان با مسئله انتقاد روشن مى‏گردد وقتى كه هوى و هوسها جانشين علم آگاهى بشوند

گوش

و هر كسى بدون در نظر داشتن واقعيت خويش وارد صحنه زندگى شود و با رضايت و خوش بينى كامل از خودش كارهايش را ارزيابى كند در اين حال زمينه‏اى براى شكل‏گيرى انتقاد و با ارزش تلقى كردن آن باقى نمى‏ماند و چون هر كسى بخشى اعظم اخلاق و رفتار و ارزيابى‏هايش را از محيط زندگى ميگيرد و اين عوامل  اجازه نمى‏دهد كه او مقدارى با خود خلوت كند و با تحليل‏هاى درست و معقولى خودش را در مقابل تلخى و سنگينى‏هاى آن قانع نمايد