تور قونیه مولانا - شبکه‌ما

در تور قونیه مولانا و موزه اش مرکزی ترین مکان گردشگری شهر هستند.

تور قونیه مولانا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در تور قونیه مولانا و موزه اش مرکزی ترین مکان گردشگری شهر هستند. آثار درون موزه شامل دست نوشته های قدیمی، قرآن های خطی،آلات موسیقی دوران رومی و آثار هنری دوران سلجوقی میباشد.این آرامگاه به نماد تور قونیه مولانا تبدیل شده است.موزه مولانا مکانی که درواقع محل زندگی و تدریس مولانا بوده و این باغ تعلق به کاخ سلجوقیان داشته و از طرف سلطان کیقباد به پدر مولانا اهدا گردیده است.آرامگاه ایشان به عنوان موزه آثار عتیقه شناخته شد و در سال 1954 موزه به موزه مولانا تغییر نام داد. تور قونیه مولانا و شاگردانش و طریق زندگی آنها را معرفی می کند.

ویدئوهای مرتبط:

تور قونیه

قیمت تور قونیه

تور قونیه مولانا

بزرگداشت مولانا قونیه

تور قونیه ارزان

تور ارزان قونیه