کلیپ دیده نشده از مرحوم ناصر عبدالهی اجرای گیتار در بندرعباس اوایل دهه 80 - شبکه‌ما

کلیپ دیده نشده از مرحوم ناصر عبدالهی اجرای گیتار در بندرعباس اوایل دهه 80

کلیپ دیده نشده از مرحوم ناصر عبدالهی اجرای گیتار در بندرعباس اوایل دهه 80

توضیحات:

کلیپ دیده نشده از مرحوم ناصر عبدالهی اجرای گیتار در بندرعباس اوایل دهه 80