سفر قونیه - شبکه‌ما

سفر قونیه سفر به سرزمینی است که نامهای مختلفی در تاریخ کهن داشته با نامهای ایکونیون،کونیوم،استانکونا که ایکونیون معنی تصویر و صنم میدهد.

سفر قونیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

سفر قونیه سفر به سرزمینی است که نامهای مختلفی در تاریخ کهن داشته با نامهای ایکونیون،کونیوم،استانکونا که ایکونیون معنی تصویر و صنم میدهد. در سفر قونیه در میابید که طبق افسانه ها اژدهایی بر شهر حاکم بوده که گاهی به شهر حمله و زنان و دختران را میخورده میگویند پرسیوس اژدها را را نابود و مردم را از بلا رهانید.مردم شجاعت او را تحسین و تصویر وی را بر روی دروازده شهر حک کردند.شهر را به مناسبت این تصویر از این شهر ایکونیون نام نهادند.در دوره سلجوقی آنرا قونیه خواندند. سفر قونیه سفر به تاریخ است.

ویدئوهای مربوطه:

سفر قونیه

سفرنامه قونیه

دیدنی های قونیه

جاهای دیدنی قونیه

هتل های قونیه

برچسب ها: