کمک خدا در مقابله با داعش - شبکه‌ما

وهابیون سلفی چهار ماشین انفجاری را برای زوار امام حسین آماده کرده بودن که به یاری خدا و هشیاری ارتش عراق کشف شدن و به...

کمک خدا در مقابله با داعش

دسته بندی ها:
توضیحات:

وهابیون سلفی چهار ماشین انفجاری را برای زوار امام حسین آماده کرده بودن که به یاری خدا و هشیاری ارتش عراق کشف شدن و به صحرا منتقل شدن و منهدم شدن