واکنش مردی در مقابل بدرفتاری پلیس با همسر محجبه اش! - شبکه‌ما

عکس العمل یک مرد مسلمان بریتانیایی در فرودگاه فرانکفورت المان مقابل بدرفتاری نیروی امنیتی با همسر محجبه اش را می بینید

واکنش مردی در مقابل بدرفتاری پلیس با همسر محجبه اش!

دسته بندی ها:
توضیحات:

عکس العمل یک مرد مسلمان بریتانیایی در فرودگاه فرانکفورت المان مقابل بدرفتاری نیروی امنیتی با همسر محجبه اش را می بینید