کسی که نماز را ترک کند... - شبکه‌ما

  کسی که نماز را ترک کند...   ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم سرانجام نیک و ستوده از ان اهل...

کسی که نماز را ترک کند...

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

کسی که نماز را ترک کند...

 

ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم سرانجام نیک و ستوده از ان اهل تقوا و پرهیزگاری است وقتی که این سخن الله تعالی بر پیامبر (ص) نازل شد: بعد از انان فرزندان ناخلفی روی کار امدند و در زمین جایگزین شدند که نماز را ترک کردند ضایع کردند و به دنبال شهوات راه افتادند و مجازات گمراهی خود را در دنیا و اخرت خواهند دید پیامبر (ص) در حالی که گریه می کرد گفت: ای جبرئیل ایا امتم نماز را ترک می کنند؟ جبرئیل گفت: ای محمد گروه هایی از امتت می ایند که همه دین شان را به بهره اندک دنیا می فروشند نمازها را ترک می کنند و مرتکب کارهای حرام میشوند

نماز

وضعیت جامعه چگونه می شود و چگونه بر فضیلت باقی خواهد ماند اگر مراقب نماز نباشند مگر نماز نیست که ما را از کارهای زشت و منکر باز می دارد؟

مگر نماز نیست که ما را از کارهای زشت و منکر باز می دارد؟ یک امر ربانی و یکتا برای ما کافی است تا بدانیم که مکان و منزلت نماز نزد الله تعالی بسیار است و این که برایت کافی است که الله تعالی ان را از بالای اسمان ها فرض کرده است کافی است که منزلت نماز را نزد الله تعالی بدانی که نماز از بالای هفت طبقه اسمان فرض شده است سپس جبرئیل پائین امد و سر در نشیب گذاشت تا انکه فاصله ی او ومحمد به اندازه ی دو گمان یا کمتر گردید پس جبرئیل به بنده ی خدا محمد وحی کرد انچه می بایست وحی کند او را به پنجاه فرض نماز دستور داد تا جایی که به ما تخفیف داده شد و پاداش پنجاه نماز به پنج نماز داده شد پنج نماز با پاداش پنجاه نماز

 

ویدیو کسی که نماز را ترک کند... را مشاهده کنید