ترامپ - پیش بینی پیروزی ترامپ در انیمیشن سیمپسونت ها. - شبکه‌ما

ترامپ - توجه داشته باشید این انیمیشن در سال 2000ساخته شده. نظر فراموش نشه

ترامپ - پیش بینی پیروزی ترامپ در انیمیشن سیمپسونت ها.

دسته بندی ها:
توضیحات:
ترامپ - توجه داشته باشید این انیمیشن در سال 2000ساخته شده. نظر فراموش نشه