برنامه دورهمی - عادل فردوسی پور جواب متلک های مهران مدیری را داد - شبکه‌ما

برنامه دورهمی - امروز دو خبر از عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری برنامه 90 روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت.

برنامه دورهمی - عادل فردوسی پور جواب متلک های مهران مدیری را داد

دسته بندی ها:
توضیحات:
برنامه دورهمی - امروز دو خبر از عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری برنامه 90 روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. ابتدا واکنش او به شوخی ها و متلک های مهران مدیری، با فوتبال و از جمله برنامه 90، در "دورهمی" بود، و پس از آن، تصویری از مرجان فردوسی پور، خواهر عادل، روی سن. عادل فردوسی پور به طعنه تند وتیز مهران مدیری در برنامه دورهمی واکنش نشان داد. مهران مدیری دربرنامه دورهمی گفته بود: فقط در یک برنامه فوتبالی است که امکان دارد سه نفر همزمان روی خط کله پاچه هم را پاک کنند و مجری هم غش غش بخنده. فردوسی پور در واکنش به