سوریلند مدرسه - شبکه‌ما

سوریلند مدرسه بعد از انیمیشین گدایان پست‌مدرن که در مورد فیس‌بوک ساختی بیشتر شناخته شدی، فکر می‌کنی دلیل موفقیت این کار نسبت به کارای قبلیت چی...

سوریلند مدرسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

سوریلند مدرسه

بعد از انیمیشین گدایان پست‌مدرن که در مورد فیس‌بوک ساختی بیشتر شناخته شدی، فکر می‌کنی دلیل موفقیت این کار نسبت به کارای قبلیت چی بود؟

قبل از نمایشش فکر نمی‌کردم پراستقبال‌ترین کارم بشه، بعد از این همه کار و خوندن کامنتا و نظرات، تا حدود زیادی می‌دونم مخاطب چی دوست داره، ولی همین الان هم نمی‌تونم کامل پیش‌بینی کنم انیمیشنی که قراره نمایش بدم، چقدر نسبت به بقیه کارهام مورد استقبال قرار می‌گیره. به نظرم گدایان پست‌مدرن چیزی رو به سخره گرفت که چند سالی بود به‌شدت رو مخ کاربرای فیس‌بوک بود، همون گدایی لایک با هر وسیله و دروغ و شایعه‌ای. به خاطر همین، انگار بیانیه‌ای شد واسه مخاطبای فیس‌بوک. البته از طرف مقابل هم یه سری از همون مدل ادمین‌های فیس‌بوکی، همون موقع مسیج‌های زشت همراه با مقادیر زیادی فحش بهم هدیه دادن. اسم این انیمیشن رو حتی می‌تونم بذارم «فیس‌بوک علیه فیس‌بوک» چون تو فضای فیس‌بوک علیه فرهنگ غلطی که توش رایج شده یه کار ارایه شده.

سوریلند مدرسه

بعد از انیمیشین گدایان پست‌مدرن که در مورد فیس‌بوک ساختی بیشتر شناخته شدی، فکر می‌کنی دلیل موفقیت این کار نسبت به کارای قبلیت چی بود؟

قبل از نمایشش فکر نمی‌کردم پراستقبال‌ترین کارم بشه، بعد از این همه کار و خوندن کامنتا و نظرات، تا حدود زیادی می‌دونم مخاطب چی دوست داره، ولی همین الان هم نمی‌تونم کامل پیش‌بینی کنم انیمیشنی که قراره نمایش بدم، چقدر نسبت به بقیه کارهام مورد استقبال قرار می‌گیره. به نظرم گدایان پست‌مدرن چیزی رو به سخره گرفت که چند سالی بود به‌شدت رو مخ کاربرای فیس‌بوک بود، همون گدایی لایک با هر وسیله و دروغ و شایعه‌ای. به خاطر همین، انگار بیانیه‌ای شد واسه مخاطبای فیس‌بوک. البته از طرف مقابل هم یه سری از همون مدل ادمین‌های فیس‌بوکی، همون موقع مسیج‌های زشت همراه با مقادیر زیادی فحش بهم هدیه دادن. اسم این انیمیشن رو حتی می‌تونم بذارم «فیس‌بوک علیه فیس‌بوک» چون تو فضای فیس‌بوک علیه فرهنگ غلطی که توش رایج شده یه کار ارایه شده.

سوریلند مدرسه

بعد از انیمیشین گدایان پست‌مدرن که در مورد فیس‌بوک ساختی بیشتر شناخته شدی، فکر می‌کنی دلیل موفقیت این کار نسبت به کارای قبلیت چی بود؟

قبل از نمایشش فکر نمی‌کردم پراستقبال‌ترین کارم بشه، بعد از این همه کار و خوندن کامنتا و نظرات، تا حدود زیادی می‌دونم مخاطب چی دوست داره، ولی همین الان هم نمی‌تونم کامل پیش‌بینی کنم انیمیشنی که قراره نمایش بدم، چقدر نسبت به بقیه کارهام مورد استقبال قرار می‌گیره. به نظرم گدایان پست‌مدرن چیزی رو به سخره گرفت که چند سالی بود به‌شدت رو مخ کاربرای فیس‌بوک بود، همون گدایی لایک با هر وسیله و دروغ و شایعه‌ای. به خاطر همین، انگار بیانیه‌ای شد واسه مخاطبای فیس‌بوک. البته از طرف مقابل هم یه سری از همون مدل ادمین‌های فیس‌بوکی، همون موقع مسیج‌های زشت همراه با مقادیر زیادی فحش بهم هدیه دادن. اسم این انیمیشن رو حتی می‌تونم بذارم «فیس‌بوک علیه فیس‌بوک» چون تو فضای فیس‌بوک علیه فرهنگ غلطی که توش رایج شده یه کار ارایه شده.

سوریلند مدرسه

بعد از انیمیشین گدایان پست‌مدرن که در مورد فیس‌بوک ساختی بیشتر شناخته شدی، فکر می‌کنی دلیل موفقیت این کار نسبت به کارای قبلیت چی بود؟

قبل از نمایشش فکر نمی‌کردم پراستقبال‌ترین کارم بشه، بعد از این همه کار و خوندن کامنتا و نظرات، تا حدود زیادی می‌دونم مخاطب چی دوست داره، ولی همین الان هم نمی‌تونم کامل پیش‌بینی کنم انیمیشنی که قراره نمایش بدم، چقدر نسبت به بقیه کارهام مورد استقبال قرار می‌گیره. به نظرم گدایان پست‌مدرن چیزی رو به سخره گرفت که چند سالی بود به‌شدت رو مخ کاربرای فیس‌بوک بود، همون گدایی لایک با هر وسیله و دروغ و شایعه‌ای. به خاطر همین، انگار بیانیه‌ای شد واسه مخاطبای فیس‌بوک. البته از طرف مقابل هم یه سری از همون مدل ادمین‌های فیس‌بوکی، همون موقع مسیج‌های زشت همراه با مقادیر زیادی فحش بهم هدیه دادن. اسم این انیمیشن رو حتی می‌تونم بذارم «فیس‌بوک علیه فیس‌بوک» چون تو فضای فیس‌بوک علیه فرهنگ غلطی که توش رایج شده یه کار ارایه شده.

سوریلند مدرسه

بعد از انیمیشین گدایان پست‌مدرن که در مورد فیس‌بوک ساختی بیشتر شناخته شدی، فکر می‌کنی دلیل موفقیت این کار نسبت به کارای قبلیت چی بود؟

قبل از نمایشش فکر نمی‌کردم پراستقبال‌ترین کارم بشه، بعد از این همه کار و خوندن کامنتا و نظرات، تا حدود زیادی می‌دونم مخاطب چی دوست داره، ولی همین الان هم نمی‌تونم کامل پیش‌بینی کنم انیمیشنی که قراره نمایش بدم، چقدر نسبت به بقیه کارهام مورد استقبال قرار می‌گیره. به نظرم گدایان پست‌مدرن چیزی رو به سخره گرفت که چند سالی بود به‌شدت رو مخ کاربرای فیس‌بوک بود، همون گدایی لایک با هر وسیله و دروغ و شایعه‌ای. به خاطر همین، انگار بیانیه‌ای شد واسه مخاطبای فیس‌بوک. البته از طرف مقابل هم یه سری از همون مدل ادمین‌های فیس‌بوکی، همون موقع مسیج‌های زشت همراه با مقادیر زیادی فحش بهم هدیه دادن. اسم این انیمیشن رو حتی می‌تونم بذارم «فیس‌بوک علیه فیس‌بوک» چون تو فضای فیس‌بوک علیه فرهنگ غلطی که توش رایج شده یه کار ارایه شده.