آموزش و حل تست درس فیزیک با تکنیک کاربردی برای کنکور42 - شبکه‌ما

آموزش و حل تست درس فیزیک با تکنیک کاربردی برای کنکور روش هاي تست زني : بعد از اين که دروس مطالعه شد ، حال نوبت به...

آموزش و حل تست درس فیزیک با تکنیک کاربردی برای کنکور42

توضیحات:

آموزش و حل تست درس فیزیک با تکنیک کاربردی برای کنکور

روش هاي تست زني :
بعد از اين که دروس مطالعه شد ، حال نوبت به بررسي ياد گرفته ها و آزمون مي باشد.هدف از حل تست در مقاطع مختلف متفاوت است،
1. تستي كه همراه درس حل مي شود به منظوريادگيري دقيق مطلب مي باشد . در اين مرحله زمان زياد مهم نيست و تعداد تستي كه در اين مرحله حل مي شود كم است.(تست طبقه بندي شده و موضوعي(
2. تستي كه بعد از اتمام يك مطلب حل مي شود به منظور رفع اشكال و بر طرف كردن نكات مبهم (تسلط بر دروس)مي باشد . در اين مرحله تعدادتست بيشتر از مرحله قبل مي باشد و مي توان در اين مرحله تست زني را با زمان انجام داد.اين تست زني بايد يكي دو روز بعد از مطالعه انجام شود(دروس عمومي و اختصاصي متفاوت است(
3. تستي كه بعد از اتمام درس حل مي شودبه منظور جمع بندي مطالب و افزايش سرعت است پس حتما بتيد با زمان انجام گيرد.( تست جامع از تمام مطالبي كه تا به حال مطالعه شده)
تمامي تست ها در يك درس ارزش برابر دارند پس اول سئوال هايي را حل نماييد كه راحت تر هستند.تا با اين كار در مجموع تعداد تست بيشتري حل شود و با اين كار باعث ايجاد اعتماد به نفس و روحيه بالا تر در خود شويد.
روي هيچ مسئله اي حتي اگر مطمئن هستيد مي توانيد جواب دهيد كليد نكنيد.
داوطلب بايد سعي كند كه به سوالات هريك از دروس پاسخ دهد و درسي را پاسخ نداده باقي نگذارد، داوطلب نبايد وقت خود را صرف سوالاتي كند كه احتمال دو گزينه‌اي بودن آن وجود دارد، چرا كه احتمال اين مساله بسيار پايين است و داوطلب بايد سعي كند در زمان تعيين شده بيشترين پاسخ را به سوالات آزمون بدهد.
براي حل تست بايد اصول اوليه حل تست را رعايت کنيم .