کسانی که به اسلام شاخ می زنند - شبکه‌ما

  کسانی که به اسلام شاخ می زنند   جرم و ستم زیاد جامعه انسانی را از بین میبرد خداوند می فرماید: ما ان قوم یا کسانی که...

کسانی که به اسلام شاخ می زنند

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

کسانی که به اسلام شاخ می زنند

 

جرم و ستم زیاد جامعه انسانی را از بین میبرد خداوند می فرماید: ما ان قوم یا کسانی که ظلم و ستم کرده اند از بین برده ایم و برای نابودیشان زمانی را هم تعیین کرده بودیم چه کسی می گفت که قدرت و سلطه نظام کمونیستی حاکم بر ملت ها روزی سقوط خواهد کرد؟ نظام کمونیستی که زمانی موشک های جنگنده خود را در کوبا مقابل کاخ سفید قرار داده بود و همچنین نظام کمونیستی روزی از روزها همه کشورها و ملت ها را تهدید می کرد حالا چه کسانی حتی اسم نظام کمونیستی را به زبان میاورند بجز ملت بیچاره ای مثل ما و یا مثل بلوچ و پتان جماعتی حلقه به گوش و فرمانبردار افکار کمونیستی که دچار ایدز فکری هم شده و نمی داند که چه جوری افکار خود را تطبیق نماید

اسلام

ناچارا به اسلام و دیگران فش و بد و بیراه می گویند تا ما انان را تهدید کنیم و این تهدید ما را به اروپا گزارش دهند و در مقابل هدیه ناچیزی دریافت کنند نهایت باختن و بیچارگی است برادران عزیزم این یک حرکت اسلامی است که دوباره به میدان برگشته است و یقین داشته باشید که عاقبت برای اسلام میباشد اسلام دقیقا مثل اب است که شل و سود بخش است و مایه حیات و زندگانی است خداوند می فرماید: ما اب را مایه حیات و زندگی موجودات قرار داده ایم

خوب مسلما هر موجود زنده ای که اب در بدنش نماند و تمام شد خواهد مرد و اسلام که همانند اب است اگر قطره قطره بر روی سنگ بزرگی مثل کوه مالوسه چکه کند مگر گودالی در ان ایجاد نمی کند؟

مگر نمی بینید که چگونه قطرهای باران درمیان ان سنگ بزرگ چاه و گودال بزرگی درست می کند انسان و پرنده و حیوان از ان چاه و گودال اب می خورند و این اسلام است