کاکو بند - سیاره من از کاکوبند (HD720) - شبکه‌ما

کاکو بند - «کاکو بند» با هدف ورود به بازارهای بین المللی موسیقی وارد کار شده و در این میان زبان و جغرافیا اهمیت زیادی...

کاکو بند - سیاره من از کاکوبند (HD720)

دسته بندی ها:
توضیحات:
کاکو بند - «کاکو بند» با هدف ورود به بازارهای بین المللی موسیقی وارد کار شده و در این میان زبان و جغرافیا اهمیت زیادی ندارد. در کارهای این گروه انسان بیش از هر موضوع دیگری برایشان اهمیت دارد، نگاهی که دوست دارند در کنار موسیقی به آن توجه شود.