ساعت پنج عصر - سرور من در ماین کرافت.توضیحات را حتما بخوانید. - شبکه‌ما

ساعت پنج عصر - این سرور دیگر هیچ مشکلی ندارد مگر اینکه قوانین را رعایت نکنید.۱.

ساعت پنج عصر - سرور من در ماین کرافت.توضیحات را حتما بخوانید.

دسته بندی ها:
توضیحات:
ساعت پنج عصر - این سرور دیگر هیچ مشکلی ندارد مگر اینکه قوانین را رعایت نکنید.۱.سرور فقط از ساعت سه عصر فردا یکشنبه تا ساعت چهار عصر فردا فعال است و می توانید وارد سرور شوید.۲.لطفا دقیقا ساعت سه وارد سرور نشوید و حداقل ساعت سه و ده دقیقه وارد سرور شوید.و ایپی ادرس و پورت و اسم سرور را در روز یکشنبه ساعت سه عصر در بخش نظرات خواهم گذاشت تا بتوانید وارد سرور شوید.و حتما مطمعن باشید که این سرور هیچ مشکلی ندارد.