آموزش Corel Draw فارسی - ناهموار کردن جلوه ها - شبکه‌ما

ابزار Rough & Brush مسیررا ناهموار می کند.

آموزش Corel Draw فارسی - ناهموار کردن جلوه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:
ابزار Rough & Brush مسیررا ناهموار می کند. این ابزار به صورت گروهی با ابزارهای Shape، Smudge و Free Transform در داخل جعبه ابزار قرار دارند. این ابزار با ایجاد اشکال سوزنی شکل یک مسیر را تحت تاثیر Distortion قرار می دهد. شما می توانید جهت، تعداد و نزدیکی این سوزن ها را به هم کنترل کنید. اگر قصد ناهموار کردن مسیرها یا اشکالی را که دارای یک جلوه می باشند، دارید، ابتدا باید آن جلوه را به طور دائم حذف کنید. اگر شکل عضو یک گروه باشد، ابتدا باید ان را از گروه جدا کنید. اگر شکلتان یک شکل Bitmap باشد، نمی توانید از این ابزار استفاده کنید و ...